Refine your search

Date range

Date range

View by appointment at

View by appointment at

Showing 120 of 24 results

Artist: Sirkka-Liisa Konttinen

Sirkka-Liisa Konttinen Girl on a Spacehopper (Byker)

1971, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen Kendal Street (Byker)

1969, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen Making-up in Mason Street (Byker)

1971, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen Carville Road at Night (Byker)

1971, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen Gordon Road (Byker)

1971, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen Dogs Hairdressing, Shields Road (Byker)

1981, printed 2014

Sirkka-Liisa Konttinen Byker Byte Pool Room (Byker)

1981, printed 2014

Sirkka-Liisa Konttinen Jean Barron with Parents (Byker)

1980, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen Byker Park Dominoes Club (Byker)

1974, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen Young Couple in a Backyard (Byker)

1975, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen William Neilson (Byker)

1971, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen W.H. Douglas - Gents Hairdresser (Byker)

1974, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen Mrs Potter in Mason Street (Byker)

1975, printed 2012

Sirkka-Liisa Konttinen Living Room Wall of Sidney Aubrey (Byker)

1975, printed 2014

Sirkka-Liisa Konttinen Lady with the Beehive (Byker)

1971, printed 2012