Yutaka Takanashi

born 1935

Yutaka Takanashi, ‘Toshi-e’ 1974, printed 2012
Toshi-e 1974, printed 2012
License this image

Artworks

You might like