Courtesy The Artist & Experimenter, Kolkata

Bani AbidiReserved 2006. Courtesy The Artist & Experimenter, Kolkata

Room 9 in Artist and Society

Bani Abidi