Tsuyoshi Maekawa

born 1936

Tsuyoshi Maekawa, ‘Two Junctions’ 1962
Two Junctions 1962
© Tsuyoshi Maekawa
License this image

Artworks

You might like